Jak zostać uczestnikiem MUS?

 

Aby wziąć udział w Młodzieżowym Uniwersytecie Szczecińskim (MUS) należy w terminie edycji (przewidziane 2 cykliczne wydarzenia):

 

  • Zgłosić u organizatora chęć uczestnictwa w projekcie (za pomocą wzoru stanowiącego  ZAŁ 1 formularz zgłoszeniowy MUS), poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: mus@usz.edu.pl oraz zapoznanie się z dostępnym regulaminem (ZAŁ 2 UMO REGULAMIN AKTUALNY), celem podpisania go przez osobę upoważnioną do reprezentacji szkoły,
  • Szkoła będzie zobligowana do oddelegowania 25 uczniów ze swojej jednostki (może to być jedna klasa w całości 25 osób- jeśli jest mniejsza ilość uczniów dana klasa może dobrać osoby z innych klas), w momencie większej liczebności klasy, wychowawcy decydują o oddelegowaniu poszczególnych uczniów- na 1 edycję,
  • O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń,
  • Zakwalifikowane Szkoły otrzymają drogą e-mailową oraz telefoniczną powiadomienie od organizatorów. Tym samym wybrane placówki zobowiążą się do przesłania wraz z formularzem zgłoszeniowym imiennej listy 25 uczestników reprezentujących daną szkołę. Związane jest to z potwierdzeniem trwałego i systematycznego udziału w Młodzieżowym Uniwersytecie Szczecińskim.
  • Korzyści

    Co zyskujesz jako uczestnik MUS ?
  • Kwalifikacja

    Jak zostać uczestnikiem MUS